Hvad er psykisk vold?

Hvis du spørger er du måske én af de heldige,
der aldrig har været udsat for psykisk vold.

Eller du er et af de mennesker,
der netop prøver at afklare om det er det, du gennemlever lige nu.

Psykisk vold er et gråzoneområde. Det er svært at definere, fordi det har mange forskellige udtryksformer.

Psykisk vold er
lige fra mobning, usunde relationer,
og enkeltstående vanskelige situationer,
til den egentlige, regelmæssige og destruktive psykiske vold.

Den psykiske vold kan også ske samtidig med fysisk vold, slag, seksuelle overgreb og frihedsberøvelse, som er lettere at påvise og strafbart.

Du kan få forståelse for hvad det er du oplever i form af en lovgivning på området fra april 2017, som gør den psykiske vold strafbar. Her kan du finde en række definitioner på hvornår der er tale om regulær og strafbar psykisk vold.

Lovgivningen er desuden støttet af en socialfaglig definition som går mere i dybden med hvad der egentlig sker og hvornår der er tale om en egentlig, psykisk mishandling.

En fællesnævner er,
at den psykiske vold kommer fra et menneske som står dig nær.
Det kan være en forældre, et voksent barn, en kæreste eller ægtefælle, én du er afhængig af og som du ikke bare kan komme væk fra uden at det kræver en stor og livsændrende beslutning.

Det kræver ikke bare, at du indser at du skal og må flytte dig.
Det kræver ofte hjælp udefra at få dig så langt væk fra den person der skader dig, at vedkommende ikke kan skade dig mere.

Fællesnævneren er også, at den psykiske vold fratager den det går ud over den trivsel, personlige selvrespekt og frihed, der bør være en menneskeret.

Den sidste fællesnævner som jeg vil nævne er at den psykiske vold er noget der gentager sig, enten i en ond cirkel eller i et stadigt stigende forløb, og ikke bare er et enkeltstående tilfælde.

Husk, at selvom det du oplever måske ikke falder 100% indenfor alle definitionerne, er det stadig noget du skal reagere på mens du kan, inden det bliver værre, i samme øjeblik det går op for dig at der er noget galt.

Helt konkret kan den psykiske vold være:

At du bliver isoleret fra omverdenen.
At du bliver kaldt grimme ting, og at alt det du gør er forkert.
At du bliver beskyldt for ting, som du ikke har gjort.
At du bliver truet, enten med at der sker noget med dig og dine kære eller dine ting,
eller at den der truer vil skade sig selv og måske begå selvmord.

Der er rigtig mange ansigter på den manipulation du kan blive udsat for.

De nævnte er bare nogle af dem.

Og

Det er vigtigt, at du reagerer når du indser at det er en situation du kan genkende, uanset om det er psykisk vold, fysisk vold, mobning eller anden grænseoverskridende adfærd.

Hvad gør den psykiske vold ved én?

Det er usundt at blive udsat for psykisk vold, det siger sig selv.
Men det kan være svært at italesætte, lige at sætte fingeren på hvad der er galt, og at det ikke er dig selv, du skal skyde skylden på.

Den psykiske vold nedbryder dig og hjernevasker dig til at tro, at du ikke er noget værd.
Du kan føle dig som et dårligt menneske, som ikke er værd at redde ud af det fængsel du er blevet sat i.

Du kan have lavt selvværd, føle at du er forkert, grim, dum, værdiløs og forkert, fordi det kun er det du har fået at vide til bevidstløshed.

Du kan have det fysisk dårligt, med søvnløshed, angst, fordøjelsesbesvær og manglende fysisk form, især hvis du er frihedsberøvet på én eller anden måde.

Og dette er bare nogle af symptomerne på, at din trivsel og livskvalitet er udfordret af psykisk vold.
Men det kan der laves om på. Det er vigtigt at huske på, at alle mennesker har ret til et liv og alle mennesker indeholder noget værdifuldt.

Det er vigtigt at du rækker ud, og får talt om det med nogen, hvis du er fortvivlet over din situation.

Hvordan opdager du, at du er udsat for psykisk vold?

Har du det godt?
Hvis ikke, hvornår, og hvor har du det bedst?
Er følelsen af, ikke at have det godt, koblet til én bestemt person, eller situation, eller er det overhovedet noget du kan fjerne dig fra?
Er det her og nu, eller er det noget i din fortid, som du skal have bearbejdet?

Skriv ned, hver gang dine grænser er blevet overskredet.
Det kan hjælpe dig med at forklare hvad du har været udsat for.

Det kan være svært at gennemskue hvad der er ”normalt”, som barn, i et parforhold, i et nært venskab.

Der er nogle fastlåste rollemodeller, der kan vildlede én til at tro at det er sådan det skal være.
Har du nogle nære venner du kan betro dig til så tag fat i dem, og lad dem hjælpe dig med at finde ud af din situation. De har måske allerede sagt noget til dig, og véd at der er noget galt.

Selvom du før har fejet det bort, så tag det op igen, og tag din livssituation op til overvejelse.

Du kan eventuelt ringe til én af de mange hjælpelinjer der findes. Du får en liste med telefonnumre og websites her efter artiklen.

Hvordan passer du på dig selv og kommer ud af den psykiske vold?

Det menneske, der udsætter dig for psykisk vold kan enten helt kynisk planlægge det, eller det kan være ustruktureret og skabt af en sygdomstilstand.

Men der er ingen undskyldning for at mishandle andre.

Hverken fysisk eller psykisk.

Sørg for at komme væk fra dén person der øver vold mod dig.                                                                   

Det er først og fremmest dig selv du skal tænke på at få reddet ud af situationen.

Og måske dine børn eller andre du bør beskytte sammen med sig selv.

Det menneske der udøver psykisk vold mod dig har også brug for hjælp, men kommer i anden række.

I denne situation er du den, som har klarsynet og er den voksne.

Når du først har indset, at det er psykisk vold du er eller har været udsat for, så søg hjælp hos nogle af de mange instanser, der står klar til at hjælpe dig. Kontakt dem hvis du har nogen som helst tvivl om, hvorfor du har det skidt med din tilværelse.

Liste over steder du kan få hjælp:

Brydtavsheden, tlf. +45 20 67 05 06

Lev uden vold tlf. 1888

Mødrehjælpen, tlf. +45 33 45 86 00

Link til socialstyrelsens rapport om psykisk vold

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.