Mobningens anatomi

I livet kan vi rigtig meget, men er vi udsat for mobning, kan der opstå mange begrænsninger.

Læs med her om hvad mobning er og hvordan du holder dig fra det.

Hvad er mobning?

Mobning er noget alle kan blive udsat for, i alle aldersgrupper.

Mobning er noget alle har oplevet, enten som mobber, offer eller tilskuer.

Og alle roller er lige forkerte.

Hvis du mobber, er der som regel en årsag. Det er ikke bare fordi du er en idiot. Til gengæld kan du med fordel finde ud af hvorfor du mobber, så du kan lade være.

Hvis du er mobbeoffer, er du en brik i et spil, og det er ikke din skyld, hverken din væremåde, dine holdninger eller dit udseende er forkert, det er den situation du er havnet i, den er rivende gal med.

Og hvis du er passiv tilskuer, hvad enten du er jævnaldrende eller voksen, så er det på tide at du skifter rolle og siger fra!

Hvor går grænsen mellem mobning og drilleri?

Når drilleriet ikke er rart længere, og det bliver ved, selvom du prøver at sige fra.

Når det bliver for voldsomt, og ubehageligt og du begynder at føle dig forkert og udenfor, så er det kammet over, og der er tale om mobning.

Den fysiske mobning er til at tage og føle på.

Du bliver skubbet, slået, dine ting bliver ødelagt eller forsvinder.

Fysisk vold, selv i milde former som spytklatter og lagkager i hovedet er altid strafbart.

Den psykiske vold i mobningen kan være udelukkelse fra gruppen, at blive kaldt grimme navne og blive gjort mindreværdig, at blive bagtalt og mistænkeliggjort.

Fælles for betegnelsen ”mobning” er, at det er noget der sker gentagne gange, at der er en ubalance i den medmenneskelige relation, og at du bliver udsat for en ondsindet eller aggressiv adfærd.

Det er der ingen der kan holde til i det lange løb, og det skal der gøres noget ved!

Hvad gør mobningen ved dig?

Konsekvenserne af mobning er voldsomme, både fysisk og psykisk. Det går ud over dit selvværd og du kan føle dig ensom hvis dit bagland ikke er i orden, du kan få angst og depression, og din krop kan reagere med spiseforstyrrelser og søvnløshed.

Din indlæringsevne og din arbejdsevne bliver væsentligt svækket.

Du kan få tanker om at tage dit eget liv fordi du føler du ikke er noget værd.

Det er bare et udpluk af de konsekvenser der kan være som følge af mobning.

Hvis ikke dine omgivelser reagerer så tag fat i nogle af de instanser, der kan hjælpe dig alt efter hvor du er i livet.

Prøv at finde en eller flere ressourcestærke personer i dine omgivelser som kan støtte dig i at søge hjælp.

Du får en liste over hjælpeorganisationer sidst i artiklen her.

Hvem er det som mobber, og Hvorfor?

Og er der forskel på når børn og voksne mobber?

Det er svært at komme med et entydigt svar.

Det er jo mennesker det handler om.

Mobning er den stærkes overgreb mod den svage.

Den der mobber gør det uden empati og medfølelse, for at styrke sin egen position i fællesskabet.

Mobning er altid et udtryk for en dysfunktion et sted.

Mobning indikerer at miljøet I er i sammen er usundt, og at den der mobber føler sig usikker, stresset eller upopulær, og at vedkommende derfor angriber nogle som de véd ikke kan give dem nævneværdig modstand, enten som enkeltperson eller som del af en flok.

Det primitive menneske er et flokdyr, og det vil i fællesskabets navn slå ned på alt det der er anderledes, fordi det ser det der er anderledes som en trussel og en kritik.

Fællesskabet finder en syndebuk, som kan samle flokken og give den en følelse af at ”være noget”, at være en del af ”OS” mod ”den anden” eller ”de andre”.

Hvis man skal skelne mellem børn der mobber, og voksne, så burde voksne mennesker vide bedre, og styre sig, mens børn har mindre eller slet intet overblik over konsekvenserne af deres behandling af et medmenneske.

Hvis et barn eller en voksen ikke selv evner at sige fra er det under alle omstændigheder op til de mennesker der er i deres omgivelser, de som burde have det store overblik, forældre, lærere eller ledere, at opdage og få stoppet en usund og uhensigtsmæssig gruppeadfærd.

Der er lovgivninger på området, som påbyder skoler og arbejdspladser at tage ansvar for deres elever og medarbejderes trivsel.

Og du får en oversigt her sidst i artiklen.

Hvordan tackler du mobningen?

Hvis du bliver mobbet, er svaret i helikopterperspektiv, at du har været det forkerte sted på det forkerte tidspunkt!

Du har som menneske ret til at se ud fuldstændigt som det passer dig, og til at være præcis som du er. Og at det lige blev dig der stod i vejen for en mobbende flok er fuldstændigt tilfældigt.

De der mobber har blot brug for at skille nogen ud, som de kan bruge som syndebuk. Om det var en anden end dig, er for dem ligegyldigt.

Nogle mennesker evner at finde de, som af en eller anden grund ikke kan gøre modstand, og gå efter dem. Nogle mennesker er både mobbere og samtidig mobbeofre, rollerne kan sagtens skifte, og den populære i klassen eller på arbejdspladsen kan sagtens falde fra sin position som leder og blive det næste offer.

Det er dybt uretfærdigt!

Det menneske du er, er lige så meget værd, som dem der prøver at nedgøre dig, eller måske mere, fordi du ikke har det i dig, der gør at du opfører dig ligesådan.

Det er som regel stilfærdige, følsomme og forsigtige typer, som mobningen går ud over, kreative mennesker der når de kommer ud af det usunde miljø vokser sig smukke og stærke.

Der er mange kendte og dygtige mennesker, der har haft en rædselsfuld skolegang, eller et håbløst forløb på en arbejdsplads. (prøv at Google ”kendte der blev mobbet”)

Det første du kan gøre er at sige fra!

Måske ikke direkte til dine mobbere, med mindre du er voksen nok til at tage en konfrontation.

Hvis du er mindreårig, så tag fat i en voksen du kan stole på, eller ring til en af de instanser der kan hjælpe dig over i et sundere miljø samtidig med at de tager en alvorssnak med dine mobbere.

Flyt dig, hvis det er muligt, skift til en skole med et ordentligt miljø, eventuelt med jævnaldrende med samme interesse som dig selv.

Skift arbejdsplads eller gruppemiljø og sig fra hvis du er voksen.

Og meld det til de rigtige instanser så det kan blive stoppet og de involverede parter kan få hjælp.

Hvordan bliver mobberen stoppet?

Det store indlysende svar er dialog. Tal med dine kollegaer, find ud af om det er noget på selve arbejdspladsen og den måde den fungerer på der skaber grobund for en mobningssituation.

Hvis du er barn så tal med dine lærere og forældre, og lad dem gå i dialog med dine mobberes forældre for at få klarlagt hvilke problemer der er og om ikke de kan løses.

Hvis der kan fås en fornuftig snak med den der mobber, og vedkommende kan få sine problemer løst så mobningen bliver bragt til ende er det jo det allerbedste.

Ellers må man omkring de forskellige forpligtede instanser, og tage de lovgivninger der er på området i brug.

Hvem er forpligtet til at tage sig af en mobningssituation?

Der findes en masse lovgivninger på området:

Arbejdsgiveren er forpligtet til at sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, at have en arbejdsmiljøpolitik og en mobbepolitik. Det er i sidste instans arbejdstilsynet og arbejdsmiljøloven der kan gå ind og tage affære.

Skolen er forpligtet til at have en anti-mobbestrategi og et værdi-regelsæt.

Det er i sidste instans børnekonventionen, undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven der har noget at skulle have sagt her.

Og endelig siger straffeloven at fysisk vold, herunder også mindre hændelser som spytklatter og lagkagekast efter nogen er strafbart.

HOTLINES:

Børnetelefonen: tlf.116111
Ring gratis og anonymt

www.boerneportalen.dk

Elevtelefonen: tlf. 70220533
www.alleforenmodmobning.dk

Arbejdstilsynets hotline: tlf. 7022 1280
Alle kan ringe anonymt.

Telefontid:

mandag-torsdag kl. 8-15

fredag kl. 8-14

se mere her

Teksten er skrevet af Tina Møller, en meget dygtig tegner, som også er meget dygtigt til at skrive. Du kan se mere om Tina ved at følge linket her.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.